Bezpečnostné opatrenia pri používaní počítačom riadeného vyšívacieho stroja

Update:01-12-2022
Summary: 1.1 Teplota a vlhkosť okolia Požiadavky na teplotu a vlhkosť počítačových vyšívacích strojov sú, že teplota by...
1.1 Teplota a vlhkosť okolia
Požiadavky na teplotu a vlhkosť počítačových vyšívacích strojov sú, že teplota by mala byť medzi 5 °C a 35 °C a relatívna vlhkosť by mala byť medzi 45 % a 85 % (bez kondenzácie). Ak je teplota príliš vysoká, počítač bude ťažko odvádzať teplo a elektrické komponenty budú nefunkčné v dôsledku prehriatia, čo bude mať za následok zníženie spoľahlivosti ovládania počítača; príliš suchý vzduch bude generovať statickú elektrinu, ktorá poškodí integrovaný obvod, čo nie je dobré pre ľudí a stroje; príliš vlhký vzduch nielenže povedie k výskytu oxidácie, korózie, zlého kontaktu a skratu komponentov vo vnútri počítačového riadiaceho systému a vlhká vyšívacia niť výrazne zvýši mieru pretrhnutia nite a ovplyvní efektivitu výroby.
1.2 Vetranie
Počítačom riadený vyšívací stroj by mal byť umiestnený na dobre vetranom mieste, inak spôsobí poruchu stroja a ovplyvní normálnu výrobu. Nehromadte drobné predmety okolo ovládacej skrinky, aby ste uľahčili odvod tepla.
1.3 Prachotesný
Vyšívacie stroje majú nejaké vodiace lišty a ložiská, ktoré sú odkryté. Prach vo vzduchu sa dostane na povrch vodiacich líšt a spôsobí zvýšené opotrebovanie. Okrem toho, ak sa do skrinky počítača dostane prach, ovplyvní to aj prácu počítača. Preto je potrebné udržiavať čisté prostredie a zamedzovať vnikaniu prachu do dielne. Musia existovať určité protiprachové opatrenia, ako je pravidelné používanie vysávačov, nosenie papúč pri práci, prikrývanie priedušnými látkovými poťahmi pri vypnutí atď. vypnite na 2 až 3 minúty) a vyčistite mäkkou kefou alebo sušičom vlasov).
1.4 Výber napájacieho zdroja
Aby sa zaistilo bezpečné používanie počítačom riadeného vyšívacieho stroja, pri výbere zdroja napájania nepoužívajte rovnaký zdroj napájania s inými ťažkými bremenami (ako sú vysokovýkonné elektrické zariadenia, veľké elektrické zváracie stroje atď.). V oblastiach, kde rozvodná sieť veľmi kolíše (viac ako ±10 % menovitého napätia pre jednofázové 220VAC a trojfázové 400VAC), musí byť vybavený stabilizátorom napájacieho napätia a napájací zdroj musí byť väčší ako spotreba energie požadovaná vyšívacieho stroja, inak to ovplyvní normálnu prácu vyšívacieho stroja.
1.5 Dbajte na elektrickú bezpečnosť
(1) Spojovacie vodiče medzi napájacím zdrojom a vyšívacím strojom je lepšie vopred zakopať. Ak sú podmienky obmedzené, mali by sa na vhodné miesto vedľa vyšívacieho stroja pripojiť aj rúrky (ako sú kovové rúrky a rúrky z nehorľavého plastu atď.).
(2) Spínače a zástrčky musia byť vybrané s certifikačnými značkami CCC, aby sa zabezpečilo spoľahlivé spojenie medzi napájaním a vyšívacím strojom.
(3) Vyšívací stroj musí byť pripojený k uzemňovaciemu vodiču a musí zabezpečiť spoľahlivé spojenie so zemou. Uzemňovací odpor je ≤10Ω a uzemňovací vodič by mal byť medený drôt s prierezom najmenej 2,5 mm², v závislosti od dĺžky uzemňovacieho vodiča.

1.6 Uzemnenie
Pri sérii problémov, ako je rušenie rádiovej frekvencie, zlyhanie systému a nesprávne nastavenie vzoru, môže problém vyriešiť zmena smeru vyšívacieho stroja. Najlepšie urobíte, ak použijete dobré uzemnenie štítu.
1.7 Zapnutie a vypnutie
Nezapínajte a nevypínajte často a interval medzi druhým zapnutím musí byť dlhší ako 3 minúty. Pretože prúd generovaný v momente zapínania a vypínania je 3 až 5-krát väčší ako pri bežnej prevádzke, časté spínanie spôsobí príliš rýchle lokálne vykurovanie alebo preťaženie riadiaceho systému počítača, čo sa prejaví na životnosti vyšívacieho stroja a spôsobiť, že systém nebude fungovať normálne.
1.8 Poistky
Poistku vymeňte striktne podľa špecifikácií vyznačených na produkte. Ak zistíte, že vnútro zváracej trubice je čierne, mali by ste včas kontaktovať servisný personál, aby ste zaistili bezpečnosť personálu a majetku.
1.9 Vyhýbajte sa slnečnému žiareniu
Stroj by mal byť chránený pred slnečným žiarením. LCD obrazovka sa ľahko poškodí, ak svieti na ovládaciu hlavu. Ak svieti na lúč, ľahko spôsobí deformáciu lúča, čo spôsobí pretrhnutie nití a ihiel, takže stroj nemôže normálne fungovať. Preto je potrebné prijať protislnečné opatrenia.
1.10 Ochrana pred bleskom
Blesk môže ľahko spôsobiť poškodenie riadiaceho systému počítača, preto by sa v búrkovom počasí mali prijať opatrenia na ochranu pred bleskom, kým sa nepreruší napájanie a stroj sa nevypne.
1.11 použitie
Pri prvom použití stroja alebo pri premiestňovaní stroja je potrebné znovu pripojiť napájanie. Pomocou multimetra zmerajte napätie externého zdroja napájania, aby ste zistili, či spĺňa požiadavky na normálnu prevádzku. Po pripojení napájacieho zdroja vyšívacieho stroja odmerajte napájacie napätie elektroinštalačnej svorky, ktoré by malo byť v súlade s nominálnou hodnotou tohto výrobku.
Operátori počítačových vyšívacích strojov musia pred prácou na stroji absolvovať školenie o bezpečnosti a prevádzke, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a normálne používanie zariadenia; keď je stroj zapnutý, nedotýkajte sa žiadnych častí mechanickej prevodovky ani neotvárajte kryt ovládacej skrinky, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. a poškodenie operátora.
Spínač detekcie odpojenia sa často používa pri práci a od obsluhy sa vyžaduje, aby pri preklápaní spínača nepoužívala príliš veľkú silu, inak je ľahké spínač poškodiť alebo skrátiť životnosť spínača.
Disková jednotka je presné zariadenie, pri vkladaní disku musíte určiť smer; nikdy nevyberajte disk, keď sa disk číta (kontrolka na jednotke svieti), vážne to poškodí disk a jednotku. Mali by ste používať disky zaručenej kvality, používanie menej kvalitných diskov diskovú mechaniku vážne poškodí. Magnetický disk je produktom magnetických materiálov a počas skladovania by sa mal uchovávať mimo predmetov so silnými magnetickými poľami, ako sú magnety a televízory; v opačnom prípade to spôsobí poškodenie disku a stratu údajov. Zároveň ho udržiavajte čistý a vyhýbajte sa tlaku a vlhkosti.
V prípade náhleho výpadku prúdu počas práce by mal byť vypínač stroja vypnutý a zároveň sa vyhnite tomu, aby sa žiadne predmety dotýkali rámu a otočte skrinku na zmenu farby, aby ste predišli poškodeniu stroja.
Ovládacie tlačidlo je najčastejšie používaná časť a ľahko sa poškodí. Počas používania by sa malo stláčať jemne a je zakázané stláčať tlačidlo priamo nechtami alebo tvrdými predmetmi.
1.12 Pre stroje, ktoré boli dlhší čas mimo prevádzky
(1) Pri opätovnom spustení stroja sa musí vykonať ošetrenie odolné voči vlhkosti. Metóda spočíva v otvorení krytu elektrickej skrinky a vysušení dosiek plošných spojov sušičom vlasov. Nepribližujte sa príliš blízko, aby ste predišli poškodeniu elektrických komponentov v dôsledku nadmernej teploty. Pred použitím sa uistite, že vlhkosť bola odstránená. Zapnite napájanie.
(2) Skontrolujte a vyčistite časť prechádzajúcej nite, aby ste zabezpečili flexibilnú prevádzku kolesa na prechod nite.
(3) Vyčistite a doplňte palivo ostatné časti mechanického prevodu, najmä vodiacu koľajnicu kruhového pohonu, musia byť ošetrené ochranou proti hrdzi.
(4) Podmieneční používatelia zapínajú stroj raz za 2 až 3 dni (2 až 3 hodiny, aby sa zabránilo vlhkosti) a súčasne skontrolujte, či sú signálové konektory, bloky napájacích káblov pevne pripojené, či nie sú poškodené vodiče, a či je izolácia neporušená. Najmä pre používateľov na juhu mojej krajiny je veľmi potrebné používať vyššie uvedené metódy počas obdobia dažďov.
1.13 Používanie špeciálnych náhradných dielov
Používajte špeciálne náhradné diely, inak je veľmi jednoduché rozšíriť rozsah porúch, spôsobiť zbytočné škody a ovplyvniť výkon a životnosť celého stroja.

Copyright Zhejiang Lejia Electrical Machinery Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Prihlásiť sa   Predám komerčný vyšívací stroj