culture

PODNIKANÝ DUCH
Bojovanie, prekonávanie, inovácie, rozvoj

CIEĽ EIMTERPRISE
Vytvárajte kvalitný imidž podniku, budujte známu značku a realizujte trvalo udržateľný rozvoj podniku

OBCHODNÁ ZÁSADA
Orientovaný na ľudí, Poctivé podnikanie; Kvalita zaistená, inovatívny rozvoj; Pozorný servis, vzájomné výhody

FIREMNÉ HODNOTY
Dodržiavajte záväzok: Muž nemôže obstáť bez dôveryhodnosti.
Pamätajte na zodpovednosť: Brať zodpovednosť ako slávu a vytvárať hodnotu.
Neustále zlepšovanie: Splňte potreby zákazníkov a prekročte ich vlastné.

Copyright Zhejiang Lejia Electrical Machinery Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.   Predám komerčný vyšívací stroj